Klubbens aktiviteter

Kalender

 • 5. marts 2023 kl. 14.00 generalforsamling
 • 26. marts 2023 standerhejsning kl. 10
 • 1. maj 2023 125 års jubilæum – reception.
 • 4. maj 2023 Jubilæumsfest
 • 28. maj 2023 kl. 9.00 pinsetur
 • 10. juni 2023 Havnens Dag
 • 5. august 2023 kl. 9.00 Strynøtræf med Marstal-roere
 • 1. september kaproning “Jøden” mod Svendborg Roklub
 • 6. september 2023 besøg af Odense Roklub
 • 28. oktober 2023 standerstrygning kl. 14.00, spisning kl. 18.00
 • 10. december 2023. Gåtur kl. 14.00. Gløgg og æbleskiver i RR

Rospinning

Medlemmer kan rospinne på klubaftener/dage, eller når de har lyst til det.

For ikke medlemmmer starter der hold op i oktober med instruktør.
Tirsdag kl. 15.45 – 16.45
Onsdag kl 16.45 – 17.45
Torsdag kl 18 – kl 19

Tilmelding til instruktør Conny Larsen tlf: 40384199 eller instruktør Karin Frost  tlf: 31164466

Faste aktiviteter i rosæsonen

 • Tirsdage kl. 17.00: Vi ror fællesture med madpakker.
 • Fredage kl. 9.00: Fællestur med madpakke.
l

TILMELDING TIL RONING

Hvis du vil med på en dejlig rotur, så husk at tilmelde dig her

ADRESSE

Skudehavnen 2, 5900 Rudkøbing