Bestyrelsen

Næstformand og sekretær

Ro-chef, ældreroning og gæsteroere

Erling Pedersen
Ansvarlig for den udstationerede båd
Mobil: 61 18 35 43
iep@post.tele.dk

Husforvalter og materialeforvalter

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Ronetværkskontakt

ADRESSE

Skudehavnen 2, 5900 Rudkøbing