Klubbens aktiviteter

Kalender

 • Med forbehold for Coronarestriktioner
 • 28. marts 2021 standerhejsning kl. 10.
 • 8. maj 2021 åbent hus fra kl. 10 – 14
 • 23. maj 2021 pinsetur
 • 2. – 4. juli 2021 Ø-hoptur. Dagture på op til 50 km
 • 4 august 2021 Strynøtræf med Marstal roere.
 • 8. september 2021 besøg fra Odense Roklub
 • 11. september2021 kaproning mod Marstal (i Marstal)
 • 30. oktober 2021 standerstrygning kl. 14.00, spisning kl. 18.00
 • 11. december 2021. Gåtur kl. 14.00. Gløgg og æbleskiver i RR

Rospinning

Medlemmer kan rospinne på klubaftener/dage, eller når de har lyst til det.

For ikke medlemmmer starter der hold op i oktober med instruktør.

Onsdag kl 17 og kl 18. Torsdag kl 17 og kl 18.

Tilmelding til instruktør Conny Larsen tlf: 40384199 eller instruktør Karin Frost  tlf: 31164466

Faste aktiviteter i rosæsonen

 • Tirsdage kl. 17.00: Vi ror fællesture med madpakker.
 • Torsdage kl. 9.00: Fællestur med madpakke.
l

TILMELDING TIL RONING

Hvis du vil med på en dejlig rotur, så husk at tilmelde dig her

ADRESSE

Skudehavnen 2, 5900 Rudkøbing