Klubbens aktiviteter

Kalender

 • 5. marts 2022 kl. 14.00 generalforsamling
 • 27. marts 2022 standerhejsning kl. 10
 • 5. juni 2022 kl. 9.00 pinsetur
 • 3. august 2022 kl. 9.00 Strynøtræf med Marstal roere
 • 20. august 2022 kanindåb
 • 7. september 2022 besøg i Odense Roklub
 • 13. september 2022 “Jøden”
 • 29. oktober 2022 standerstrygning kl. 14.00, spisning kl. 18.00
 • 10. december 2022. Gåtur kl. 14.00. Gløgg og æbleskiver i RR

Rospinning

Medlemmer kan rospinne på klubaftener/dage, eller når de har lyst til det.

For ikke medlemmmer starter der hold op i oktober med instruktør.
Tirsdag kl. 15.45 – 16.45
Onsdag kl 16.45 – 17.45
Torsdag kl 18 – kl 19

Tilmelding til instruktør Conny Larsen tlf: 40384199 eller instruktør Karin Frost  tlf: 31164466

Faste aktiviteter i rosæsonen

 • Tirsdage kl. 17.00: Vi ror fællesture med madpakker.
 • Torsdage kl. 9.00: Fællestur med madpakke.
l

TILMELDING TIL RONING

Hvis du vil med på en dejlig rotur, så husk at tilmelde dig her

ADRESSE

Skudehavnen 2, 5900 Rudkøbing