Klubbens aktiviteter

Kalender

 • 3. marts 2019 kl. 14.00 generalforsamling
 • 30. marts 2019 kl. 10 standerhejsning
 • 4. maj 2019 kl. 10 til 14 åbent hus for nye roere
 • 9. juni 2019 pinsetur, efterfølgende spisning kl. 18.00
 • 23. juni 2019 kl. 18.00 fællesspisning
 • 28. juni – 30. juni 2019 Øhoptur. Dagture på op til 50 km
 • 7. august 2019 Strynøtræf med Marstal roere
 • 7. & 8. september 2019 Kaproning mod Marstal (i Marstal)
 • 11. september 2019 besøg af Odense Roklub
 • 26. oktober 2019 Standerstrygning kl. 14.00, spisning kl. 18.00
 • 7. december 2019 Gåtur kl 14.00. Gløgg og æbleskiver i RR

Rospinning

Medlemmer kan rospinne på klubaftener/dage, eller når de har lyst til det.

For ikke medlemmmer starter der hold op i oktober med instruktør.

Onsdag kl 17 og kl 18. Torsdag kl 17 og kl 18.

Tilmelding til instruktør Conny Larsen tlf: 40384199 eller instruktør Karin Frost  tlf: 31164466

Faste aktiviteter i rosæsonen

 • Tirsdage kl. 17.00: Vi ror fællesture. Derefter fællesspisning i klubhuset.
 • Onsdage kl. 09.00: 60+ mødes. Hygge og roture i sæsonen.
 • Torsdage kl. 17.00: Madpakketure, rotur med madpakke
 • Fredage kl. 9.00: Klubroning med madpakke
l

TILMELDING TIL RONING

Hvis du vil med på en dejlig rotur, så husk at tilmelde dig her

ADRESSE

Skudehavnen 2, 5900 Rudkøbing