Klubbens aktiviteter

Kalender

 • 28. februar 2020 tur til København og Christiansborg
 • 1. marts 2020 generalforsamling kl. 14.
 • 29. marts 2020 standerhejsning kl. 10.
 • Åbent hus udsættes på grund af corona
 • 31. maj 2020 pinsetur, efterfølgende spisning kl 18.00
 • 3. – 5. juli 2020 Ø-hoptur. Dagture på op til 50 km
 • 5 august 2020 Strynøtræf med Marstal roere.
 • 5. september 2020 kaproning mod Marstal (i Rudkøbing)
 • 9. september2020 besøg i Odense Roklub
 • 10. oktober 2020 loppemarked kl. 10 – 15.
 • 7. november 2020 standerstrygning kl. 14.00, spisning kl. 18.00
 • 12. december2020. Gåtur kl. 14.00. Gløgg og æbleskiver i RR

Rospinning

Medlemmer kan rospinne på klubaftener/dage, eller når de har lyst til det.

For ikke medlemmmer starter der hold op i oktober med instruktør.

Onsdag kl 17 og kl 18. Torsdag kl 17 og kl 18.

Tilmelding til instruktør Conny Larsen tlf: 40384199 eller instruktør Karin Frost  tlf: 31164466

Faste aktiviteter i rosæsonen

 • Tirsdage kl. 17.00: Vi ror fællesture. Derefter fællesspisning i klubhuset.
 • Onsdage kl. 09.00: 60+ mødes. Hygge og roture i sæsonen.
 • Torsdage kl. 17.00: Madpakketure, rotur med madpakke
 • Fredage kl. 9.00: Klubroning med madpakke
l

TILMELDING TIL RONING

Hvis du vil med på en dejlig rotur, så husk at tilmelde dig her

ADRESSE

Skudehavnen 2, 5900 Rudkøbing